Wednesday, 17 April 2013


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَاْلأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحِسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ
Maasyiral muslimin rakhimakumullah!
Saderengipun, monggo kula panjenengan sami tansah eling lan bersyukur dhumateng Allah swt, amargi wekdal punika kula panjenengan sami taksih pinaringan karunia ingkang kathah. Saengga, kula panjenengan sami saged makempal wonten masjid punika kangge ngleksanakaken shalat Jumat, kangge mujudaken pangabekti kula panjenengan sami dhumateng Allah swt. Sok sinteno ingkang syukur dhumateng Allah, Allah badhe nambahi nikmat ingkang kathah. Lan tiyang ingkang mboten purun bersyukur, kanthi ngibadah ngabekti dhumateng Allah, mbenjang Allah badhe nyiksa kanthi siksa ingkang awrat sanget.
Jamaah jum’ah rahimakumullah...
Wonten ing salah satunggaling riwayat, Nalikane sedasa ayat wiwitan saking surat Al Mukminun dipunturunaken/Rasulullah ngangkat astanipun lajeng ndedonga ‘Ya Allah... panjenengan tambahi kawula/lan ampun panjenenengan kirangi. Panjenengan mulyakaken kawula//ampun panjenengan asoraken kawula. Panjenengan paringi kawula lan ampun alang-alangi kawula. Panjenengan utamakaken kawula lan ampun wonten ingkang langkung utami saking kawula. Dadosaken supados kula lan kaum muslimin ridha dhumateng panjenengan. Lan panjenengan ridha dhumateng kula lan kaum muslimin.”
Mekaten doa nipun kanjeng nabi dhumateng Allah swt. Salajengipun Rasulullah ngendika dhumateng para sahabat “Allah wis nurunake sepuluh ayat, sapa wonge sing nindakake kesaenan kaya dene ing sepuluh ayat iku, Allah bakal mapanake dheweke ing Surga Firdaus.”
Jamaah jum’ah rahimakumullah...
Sedasa ayat ingkang kasebat inggih menka Surat Al Mukminun ayat 1 - 10
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ {2} وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {3} وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {4} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلاَّعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7} وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {8} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {9} أُوْلاَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
Ingkang artosipun, “Sakbenere beja banget wong-wong kang beriman iku, yaiku wong-wong kang khusyu sajroning sholate, lan wong-wong kang ngedohi saka pocapan lan tindak-tanduk kang ora migunani, lan wong-wong kang mbayar zakat, wong-wong kang njaga kehormatane kajaba marang garwane utawa budhak sing diduweni, sak benere dheweke iku ora tercela. Sing sapa wonge golek sing luwih saka iku, mula dheweke iku kagolong wong kang ngluwihi wates. Lan wong-wong kang njaga amanah lan janjine, lan wong-wong kang njaga sholate. Wong-wong kang kaya mengkono iku kang bakal marisi surga Firdaus. Dheweke urip ing sajrone kenikmatan salawase.”
Maasyiral muslimin rakhimakumullah!
Salah satunggaling dinten Rasulullah tanglet dhumateng para sahabat, “Waha para sahabat, apa kowe wis padha beriman?” Umar njawab: “Inggih, kawula sampun beriman kanjeng nabi!” Rasulullah lajeng ngendika: “Apa tandhane menawa kowe wis padha beriman?” Umar njawab:”Kawula sabar nalika dipun coba, ridha dhumateng keputusanipun Allah, lajeng bersyukur dhumateng pagesangan kawula.” Lajeng Rasulullah bersabda: “Kowe kabeh iku kalebu wong kang beriman. Demi Allah, iman iku sabar, syukur lan ridha.”
Wonten ing salah satunggaling hadis Qudsi Allah swt berfirman “Menawa Aku nguji marang kawula-Ku babagan bandha utawa anak utawa jiwane, terus dheweke nrima lan sabar, mula ing dina kiamat Aku (Allah) ngerasa isin lan bakal paring timbangan utawa nggampangake pengadilan marang dheweke. Aku (Allah) bakal mapanake ing Surga tanpa hisab. “
Maasyiral muslimin rakhimakumullah!
Ing zaman samangke, kathah kaum muslimin ingkang mboten nate mlebet masjid, mboten solat, lan sampun nilaraken tuntunan agami. Kahanan ingkang kados mekaten tentunipun, sanget mrihatinaken. Dheweke ngaku Islam, nanging menika namung dumugi saking lathi kemawon. Amargi kasunyatanipun, saben dintene // tiyang kala wau tebih saking aturan Islam. Sampun jelas tiyang-tiyang ingkang kados mekaten kala wau // tentunipun sanes kagolong tiyang ingkan badhe angsal kabegjan, pitulungan, lan kamulyan saking gusti Allah. Kados dene ingkang dipunterangaken wonten ing surat Al mukminun: Qad Aflahal mukminuun. “Sakbenere beja banget wong-wong kang beriman iku.”
Allah lajeng berfirman ingkang artosipun:”Inggih menika tiyang-tiyang ingkang khusyu’ wonten ing sholatipun.”
Maksud saking ayat punika inggih punika, tiyang-tiyang mukmin menika ngleksanakaken shalat kados dene tiyang ngagem rasukan wonten ing raganipun. Rasukan menika  badhe nutupi tiyang kala wau saking benter lan asrep. Shalat inggih badhe paring pengayoman dhumateng tiyang ingkang nglaksanakaken // saking azab neraka jahannam. Khusyuk menika saget kalampahan saking manah ingkang ngresepi ugi antengipun raga. Aisyah r. a. nate ngendika: “Menawa wektu shalat, kanjeng nabi kaya-kaya ora kenal marang aku, lan aku ya kaya-kaya ora kenal marang piyambake. Khusyuk iku ya kaya mengkono iku.” Mekaten ngendikanipun Aisyah.
Kaum muslimin rahimakumullah ...
Shalat khusyuk menika kados dene ingkang dipuncontohaken sahabat ingkang asma Urwah bin Zubeir. Nalikanipun sukunipun Urwah kenging pedang, lajeng para tabib ngendika menawi sukunipun kedah dipun amputasi. Urwah bin Zubeir shalat kanthi kusyuk supados salebetipun dipun amputasi, Urwah mboten ngraosaken sakitipun.
Allah swt ugi nitahaken supados para manungsa ndadosaken shalat kangge njaga saking musibah lan pacoban. Lan menawi angsal bebaya. Shalatipun ingkang badhe nulungi. Kados ingkang dipunfirmanaken wonten ing surat Al Baqarah: 45.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ
Artosipun: “Dadekno sabar lan shalat iku bisa nulungi awakmu. Lan sakbenere sing kaya mengkono iku abot banget, kajaba kanggone wong-wong kang khusyuk shalate”
Wonten ing ayat menika//sejatosipun shalat niku saget nulungi kula panjenengan sami saking bebaya, musibah, lan pageblug. Ananging ndadosaken shalat supados saged dados pitulung menika awrat sanget. Kajawi kanggenipun tiyang ingkang khusyuk ing salebeting sholatipun. Namung kemawon//kadhang shalat kula panjenengan sami menika dereng berkualitas ingkang sae. Kadhang namung sekadhar ngguguraken kewajiban. Shalat dipun lampahi nanging dereng kanthi reseping manah, dereng saget khusyuk ing salebeting shalat. Menwai mekaten, tentunipun shalat dereng saged paring manfaat, dereng saged paring pitulungan dhumateng piyambakipun.
Shalat ingkang khusyuk, menika ugi saged dados margi kangge ngrampungi sedaya masalah lan ruwetipun gesang. Kanthi shalat khusyuk//Allah ugi badhe nggampilaken turunipun rezeki dhumateng kula panjenengen sami. Allah badhe paring ketenangan bathin, ugi kantentreman wonten ing salebeting gesang menika. Lan ingkang langkung penting, inggih menika,// shalat khsuyuk saged nglebetaken manungsa dhumateng Surga Firdaus. Inggih menika surga ingkan paling inggil.
Supados shalat kula panjenengan menika khusyuk, kedahipun, shalat ingkang kula panjenengan lampahi menika, nyonto dhumateng shalatipun kanjeng nabi. Kanjeng nabi nate bersabda:

Shollu kama ro aitumuni usholli...
Sholato kaya dene kowe kabeh pada ndeleng anggonku shalat.
Shalat saged khusyuk menawi ndherek angger-angger saking kanjeng nabi, mboten nambahi, mboten ngirangi. Lan dipun lampahi kanthi estu-estu. Nglurusaken niyat dhumateng Allah, lan dipun persiapaken ingkang sak sae-sae nipun. Menawi shalat kula panjenengan sampun khusyuk. Insya Allah Allah badhe nurunaken manfaat ingkang kathah kados kasebat ing ngajeng dhumatne kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan tansah angsal pitulungan ugi pitedah saking Allah swt, saengga kula panjenengan sami saged nglaksanakaken shalat kanthi khusyuk. Kanthi shalat ingkang khusyuk. Mugi-mugi Allah paring pitulungan, paring pangayoman, lan katentreman dhumateng kula panjenengan sami. Amin.
بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ.
وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ -أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا أَسْتَغْفِرُ اللهَ إِنّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرّحِيْمِ

KHUTBAH KEDUA
الْحَمْدُ ِللهِ ، الْحَمْدُ ِللهِ حَقَّ حَمْدِهِ *  أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  شَهَادَةَ عَبْدِهِ  *  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْوَفِيُّ بِعَهْدِهِ *  صَلَّـى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ *  وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا *  أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا اللهَ تَعَالَى * وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ أَمْرًا عَمِيْمًا *  فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ. يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *  اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ *  وَتَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ *  وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *
اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ * وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ * إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعَوَاتِ *  اَللَّهُمَّ اْنصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ *  وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِيْنَ  *  أَللَّهُمَّ أَهْلِكْ أَعْدَاءَ الدِّيْنَ *  وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ *  وَفُكَّ أَسْرَ الْمَأْسُوْرِيْنَ * وَفَرِّجْ عَنِ الْمَكْرُوْبِيْنَ * وَاقْـضِ الدَّيْنَ عَلَى الْمَدْيُوْنِيـْنَ * وَاكْتُبِ اللَّهُمَّ السَّلاَمَةَ عَلَيْنَا * وَعَلَى الْغُزَّاةِ وَالْمُجَاهِدِيْنَ وَالْمُسَافِرِيْنَ *  إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *  
اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ باَطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا*رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بالإِيـْمَانِ*  وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْم  * رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Categories:

0 komentar:

Post a Comment

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!